در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فاینکس، غرفه‌ی کاربلد در سالن اصلی صنعت بیمه با استقبال بی‌نظیری رو به رو شد. "آقای دکتر عباس حسینی" معاون بانک و بیمه،"آقای مجید بهزادپور" رئیس کل بیمه مرکزی، "آقای خسرو شاهی" قائم مقام بیمه مرکزی، بسیاری از مدیران عامل و متخصصین فعال در صنعت بیمه از جمله افرادی بودند که از غرفه‌ی کاربلد بازدید کردند. 

 

 

رئیس کل بیمه مرکزی "جناب آقای مهندس مجید بهزادپور"

 

 
 

قائم مقام بیمه مرکزی "جناب آقای دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی"

 

 

 

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی "جناب آقای عباس حسینی"

 

 

 

نشست کاربلد با مدیران فروش بیمه پاسارگاد

 

 

 

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دانا "جناب آقای فرامرز خدیر"

 

 

 

مدیر فروش و امور قراردادهای شرکت فناوران "جناب آقای مهندس سیاوش دخانچی"

 

 

 

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی بیمه ایران استان تهران "جناب آقای مجتبی شریفی"

 

 
 

 

 

گزارش ویدئویی نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه 1401

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقدیرنامه نمایشگاه بین المللی فاینکس برای کاربلد