تماس با ما

راه های ارتباطی بدون واسطه

ساعت پاسخگویی

روز های کاری 8 الی 17

مدیر

آقای توحید حیدری

ساعت پاسخگویی

روز های کاری 8 الی 17

مدیر

خانم معصومه خاوری پناه

ایمیل

ins@karbaladcms.ir

ساعت پاسخگویی

روز های کاری 8 الی 17

مدیر

آقای محسن لحنی

ساعت پاسخگویی

روز های کاری 8 الی 17

مدیر

آقای منصور عباسی

ساعت پاسخگویی

روز های کاری 8 الی 17

مدیر

آقای محسن لحنی

ساعت پاسخگویی

روز های کاری 8 الی 17

مدیر

آقای توحید حیدری

ارسال پیام

کرج ، 45 متری گلشهر، بلوار پونه شرقی، نبش گلستان 3، ساختمان ترکسان، واحد 5

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
ایمیل
موضوع پیام
پیام

کاربلد در شبکه های اجتماعی: