عقد تفاهم نامه با آکادمی وحیده شریفی
سه شنبه, 19 اردیبهشت 1402 تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه با آکادمی وحیده شریفی

در راستای هدف اصلی شرکت رایان تجارت الکترونیک مهام ( کاربلد ) در زمینه توانمند سازی شبکه فروش
این شرکت اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری با آکادمی وحیده شریفی نموده و بدین وسیله شرایط مناسبی را جهت تسهیل استفاده از خدمات آن مرکز نموده است